Onze organisatie

Onze organisatie

Scouting BSO Vlaardingen is een stichting zonder winstoogmerk.

Een aantal Vlaardingse ouders hebben de stichting opgericht omdat zij een ander soort buitenschoolse opvang willen voor hun kinderen. Het motto “voor en door de kinderen” staat centraal. De kinderen kunnen volop buiten spelen en het activiteitenaanbod is uitdagend. 

We hebben contact gezocht met het bestuur van scoutingvereniging Maurits Viool. We kozen voor een scoutingvereniging, omdat onze ideeën over de ideale buitenschoolse opvang goed aansluiten bij wat scouting biedt. Het bestuur van scoutingvereniging Maurits Viool is graag de samenwerking met ons aangegaan. De ouders die het initiatief hebben genomen zijn vertegenwoordigd in de raad van toezicht en het bestuur. Ze voeren het secretariaat of zijn vrijwilliger.

Stichting Scouting BSO Vlaardingen is hiermee de eerste buitenschoolse opvang in de regio die opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd aanbiedt in combinatie met scouting. 

Het gebouw van Scoutingvereniging Maurits Viool staat op een groot terrein. Er is veel gras en er zijn veel bomen. Het gebouw staat in natuurgebied Broekpolder aan de rand van Vlaardingen. Het biedt kinderen eindeloze mogelijkheden te spelen, te bewegen en zich uit te leven in de buitenlucht. Natuurspeeltuin Het Klauterwoud is op loopafstand. De kinderen spelen zo veel mogelijk buiten.

Binnen het gebouw is er genoeg ruimte voor rustige activiteiten, zoals tekenen, schilderen, knutselen of een boek lezen. De groepsruimtes zijn groot en zijn ingericht op kinderen van 4 t/m 13 jaar, zonder al te veel poespas. Bij slecht weer doen we binnen actievere spelletjes, zoals tikkertje, gewoon binnen. De groepsleiding daagt de kinderen uit mee te doen aan activiteiten en laat hen kennis laten maken met al het moois dat de Broekpolder te bieden heeft.

Al onze gediplomeerde beroepskrachten en vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en we voldoen aan alle eisen die de wet Kinderopvang en de GGD stellen. 

Wij hebben geen winstoogmerk. Dat betekent dat wij onze positieve financiële resultaten investeren in de dienstverlening en de bijscholing van onze medewerkers. 

Wij hebben een platte organisatiestructuur. Wij dagen onze medewerkers en ouders uit om actief mee te denken over ons pedagogisch klimaat en onze dienstverlening. De stichting heeft naast beroepskrachten en vrijwilligers, een bestuurder die de dagelijkse verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van onze verantwoorde kinderopvang. De raad van toezicht ziet hierop toe.