Onze missie en visie

Onze missie en visie

De laatste jaren maken steeds meer ouders gebruik van buitenschoolse opvang voor hun kinderen. De professionals vervullen daardoor een grotere rol in de ontwikkeling van een kind. Ouders kiezen daardoor ook steeds bewuster voor een BSO die bij hun kind past en past bij de normen en waarden die zij belangrijk vinden voor hun kinderen. Als u als ouder het nut in ziet van buiten spelen, het leren omgaan met kleine risico’s en het stimuleren van de zelfredzaamheid dan is onze Scouting BSO Vlaardingen zeker iets voor u. 

Wij werken vanuit deze visie. Onze missie is spelend leren en lerend spelen. Hoe heerlijk is het voor uw kind om na een dag stilzitten en hard leren op school, ’s middags onder professionele begeleiding de Broekpolder in kan gaan. Lekker verstoppertje te spelen met je vrienden, speurtochten  lopen aan de hand van een routekaart en een kompas, onderzoeken welke insecten er in de sloten leven. Lekker je energie kwijtraken in het Klauterwoud, om maar een paar voorbeelden te noemen. 

Onze BSO richt zich vooral op  buitenactiviteiten, is uitdagend en soms grensverleggend. Kinderen kunnen en mogen vuil worden, leren zichzelf kennen en leren respect te hebben voor zichzelf en alles om hen heen wat leeft. Onze pedagogische benaderingen en uitgangspunten zijn zichtbaar in onze binnen- en buitenruimtes. 

We zorgen goed voor onze natuur. Wij gebruiken bijvoorbeeld zo min mogelijk plastic, hergebruiken van verpakkingsmateriaal. Voeding is geen speelgoed. Een leeg melkpak kan bijvoorbeeld een gieter worden, een steen kan veranderen in een piratenschat. De kinderen kunnen hun fantasie de vrije loop laten. 

Kinderen kunnen er ook voor kiezen binnen te spelen in de verschillende speelhoekjes of kunnen creatief aan de slag met het ruime aanbod aan knutselmateriaal. 

Hoewel computers uit het hedendaagse leven niet zijn weg te denken, hebben we geen computers beschikbaar voor de kinderen.

Na het eten en drinken in de stamgroep, kunnen kinderen  kiezen om binnen te spelen of buiten. 

Omdat we vaak langdurig buiten zijn, vragen wij u rekening te houden met de kledingkeuze van uw kind. Desgewenst kunt u (oude) kleding en laarzen op onze BSO afgeven, zodat de kinderen zich kunnen omkleden voor we de natuur in trekken.

Veel activiteiten ondernemen we met de eigen stamgroep, om de veiligheid tijdens de activiteiten te waarborgen en die naar leeftijd en ontwikkelingsniveau aan te kunnen bieden. 

Kinderen uit de groepen 1 t/m 2 zitten in stamgroep de Bevers. In deze stamgroep is plaats voor 17 kinderen.

Kinderen uit de groepen 3 t/m 4 zitten in stamgroep de Vossen. In deze stamgroep is plaats voor 17 kinderen.

Kinderen uit groep 5 zitten in de stamgroep de Dassen. In deze stamgroep is plaats voor 17 kinderen.

Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zitten in de stamgroep de Wolven. In deze stamgroep is plaats voor 16 kinderen.