Wie

Wie

Onze organisatie

Scouting BSO Vlaardingen is een stichting zonder winstoogmerk.

Een aantal Vlaardingse ouders hebben de stichting opgericht omdat zij een ander soort buitenschoolse opvang willen voor hun kinderen. Het motto “voor en door de kinderen” staat centraal. De kinderen kunnen volop buiten spelen en het activiteitenaanbod is uitdagend. 

We hebben contact gezocht met het bestuur van scoutingvereniging Maurits Viool. We kozen voor een scoutingvereniging, omdat onze ideeën over de ideale buitenschoolse opvang goed aansluiten bij wat scouting biedt. Het bestuur van scoutingvereniging Maurits Viool is graag de samenwerking met ons aangegaan. De ouders die het initiatief hebben genomen zijn vertegenwoordigd in de raad van toezicht en het bestuur. Ze voeren het secretariaat of zijn vrijwilliger.

Stichting Scouting BSO Vlaardingen is hiermee de eerste buitenschoolse opvang in de regio die opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd aanbiedt in combinatie met scouting. 

Het gebouw van Scoutingvereniging Maurits Viool staat op een groot terrein. Er is veel gras en er zijn veel bomen. Het gebouw staat in natuurgebied Broekpolder aan de rand van Vlaardingen. Het biedt kinderen eindeloze mogelijkheden te spelen, te bewegen en zich uit te leven in de buitenlucht. Natuurspeeltuin Het Klauterwoud is op loopafstand. De kinderen spelen zo veel mogelijk buiten.

Binnen het gebouw is er genoeg ruimte voor rustige activiteiten, zoals tekenen, schilderen, knutselen of een boek lezen. De groepsruimtes zijn groot en zijn ingericht op kinderen van 4 t/m 13 jaar, zonder al te veel poespas. Bij slecht weer doen we binnen actievere spelletjes, zoals tikkertje, gewoon binnen. De groepsleiding daagt de kinderen uit mee te doen aan activiteiten en laat hen kennis laten maken met al het moois dat de Broekpolder te bieden heeft.

Al onze gediplomeerde beroepskrachten en vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en we voldoen aan alle eisen die de wet Kinderopvang en de GGD stellen. 

Wij hebben geen winstoogmerk. Dat betekent dat wij onze positieve financiële resultaten investeren in de dienstverlening en de bijscholing van onze medewerkers. 

Wij hebben een platte organisatiestructuur. Wij dagen onze medewerkers en ouders uit om actief mee te denken over ons pedagogisch klimaat en onze dienstverlening. De stichting heeft naast beroepskrachten en vrijwilligers, een bestuurder die de dagelijkse verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van onze verantwoorde kinderopvang. De raad van toezicht ziet hierop toe.

Ons team

Op dit moment bestaat ons team uit:

Ons team beroepskrachten en vrijwilligers:

 • Abigail van der Struis
 • Amber van der Sluis
 • Anja Krimpen
 • Arie van Bodegom
 • Britt Schrik
 • Cindy van der Struis- Schurink
 • Daniel Lindeboom
 • Dagmar Brouwer
 • Debby van der Sluis
 • Edwin van de Leur
 • Judith van Beurden
 • Justin Blaauwwiekel
 • Matthew van Harskamp
 • Maureen van der Sluis
 • Noortje Bik
 • Romy Brouwer
 • Sanne van Vuuren
 • Sietse Zandstra
 • Tenyscha Middel
 • Tessa Hirs
 • Timo Oudenaarde

Raad van Toezicht; Bestuur en Secretariaat:

 • Debby van der Sluis
 • Irina Swinkels
 • Ron Elberse
 • Sebastiaan Polderman
 • Hans Hameetman

Wij streven naar een team van beroepskrachten en vrijwilligers met verschillende opleidingen en achtergronden. Hun vaardigheden past in de wet kinderopvang. Zo maken wij een brede dienstverlening mogelijk.

Onze missie en visie

De laatste jaren maken steeds meer ouders gebruik van buitenschoolse opvang voor hun kinderen. De professionals vervullen daardoor een grotere rol in de ontwikkeling van een kind. Ouders kiezen daardoor ook steeds bewuster voor een BSO die bij hun kind past en past bij de normen en waarden die zij belangrijk vinden voor hun kinderen. Als u als ouder het nut in ziet van buiten spelen, het leren omgaan met kleine risico’s en het stimuleren van de zelfredzaamheid dan is onze Scouting BSO Vlaardingen zeker iets voor u. 

Wij werken vanuit deze visie. Onze missie is spelend leren en lerend spelen. Hoe heerlijk is het voor uw kind om na een dag stilzitten en hard leren op school, ’s middags onder professionele begeleiding de Broekpolder in kan gaan. Lekker verstoppertje te spelen met je vrienden, speurtochten  lopen aan de hand van een routekaart en een kompas, onderzoeken welke insecten er in de sloten leven. Lekker je energie kwijtraken in het Klauterwoud, om maar een paar voorbeelden te noemen. 

Onze BSO richt zich vooral op  buitenactiviteiten, is uitdagend en soms grensverleggend. Kinderen kunnen en mogen vuil worden, leren zichzelf kennen en leren respect te hebben voor zichzelf en alles om hen heen wat leeft. Onze pedagogische benaderingen en uitgangspunten zijn zichtbaar in onze binnen- en buitenruimtes. 

We zorgen goed voor onze natuur. Wij gebruiken bijvoorbeeld zo min mogelijk plastic, hergebruiken van verpakkingsmateriaal. Voeding is geen speelgoed. Een leeg melkpak kan bijvoorbeeld een gieter worden, een steen kan veranderen in een piratenschat. De kinderen kunnen hun fantasie de vrije loop laten. 

Kinderen kunnen er ook voor kiezen binnen te spelen in de verschillende speelhoekjes of kunnen creatief aan de slag met het ruime aanbod aan knutselmateriaal. 

Hoewel computers uit het hedendaagse leven niet zijn weg te denken, hebben we geen computers beschikbaar voor de kinderen.

Na het eten en drinken in de stamgroep, kunnen kinderen  kiezen om binnen te spelen of buiten. 

Omdat we vaak langdurig buiten zijn, vragen wij u rekening te houden met de kledingkeuze van uw kind. Desgewenst kunt u (oude) kleding en laarzen op onze BSO afgeven, zodat de kinderen zich kunnen omkleden voor we de natuur in trekken.

Veel activiteiten ondernemen we met de eigen stamgroep, om de veiligheid tijdens de activiteiten te waarborgen en die naar leeftijd en ontwikkelingsniveau aan te kunnen bieden. 

Kinderen uit de groepen 1 t/m 2 zitten in stamgroep de Bevers. In deze stamgroep is plaats voor 17 kinderen.

Kinderen uit de groepen 3 t/m 4 zitten in stamgroep de Vossen. In deze stamgroep is plaats voor 17 kinderen.

Kinderen uit groep 5 zitten in de stamgroep de Dassen. In deze stamgroep is plaats voor 17 kinderen.

Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zitten in de stamgroep de Wolven. In deze stamgroep is plaats voor 16 kinderen.