BSO op maat

BSO op maat

Wij bieden buitenschoolse opvang op werkdagen, tijdens vakanties en op studiedagen.

Een schooljaar bestaat uit 40 schoolweken en 12 vakantieweken.

Bij inschrijving geeft u aan op welke dagen u BSO voor uw kind(eren) wilt. Op deze dagen bent u ook gegarandeerd van een plaats tijdens vakantieopvang. U bepaalt zelf welke vakantieweken u opvang wilt en hoeveel uren per dag. Op basis van uw keuze stellen wij het aantal opvanguren per jaar vast. Dit aantal delen we door 12 (maanden). Zo komen we op een vast maandbedrag. Dat maakt vakanties niet extra duur. 

Flexibele opvang

Aan maximaal twee kinderen kunnen wij flexibele opvang bieden. Werkt u op wisselende tijden, dan kijken we graag met u mee om opvang op maat te bieden. Flexibele opvang biedt uitkomst. U geeft 2 weken van te voren aan ons door op welke dagen u opvang voor uw kind(eren) nodig heeft. Aan het begin van het jaar spreken wij het aantal opvanguren af. Hierop berekenen wij uw maandfactuur. Aan het einde van het jaar berekenen wij het totaal aantal uren en verrekenen wij.  

Een dagdeel ruilen of extra opvang   

Een dagdeel opvang ruilen is in principe mogelijk. Voor extra opvanguren berekenen wij € 7,02 per uur, het normale uurtarief. De extra uren brengen wij op de eerst volgende factuur in rekening. 

Ziek of afmelden

Bij afwezigheid vragen wij u uw kind in de ochtend voor 08:00 uur af te melden. Dit kan telefonisch, per mail of WhatsApp. Bij later afmelden, zullen de afgesproken of contracturen voor die dag in rekening worden gebracht. Bij op tijd afmelden, zullen de afgesproken of contracturen als openstaande uren blijven staan. Niet gebruikte uren, door bijtijds af te melden, kunnen door de Ouder gebruikt worden als vakantie/ openstaande uren.

Waarom zelf lunch meenemen

Wij vragen kinderen zelf een lunchpakket mee te nemen inclusief drinken. Hierdoor kunnen we ons uurtarief laag houden. U weet zelf als beste wat uw kind graag eet, zo voorkomen we dat er ingekocht eten overblijft en voorkomen we verspilling. De lunchpakketten van de kinderen kunnen in de koelkast. Afhankelijk van de activiteitenplanning, vragen wij u de lunch in een rugzak mee te geven. Fruit, tussendoortjes, drinken, zonnebrand en dergelijke hebben wij op de locatie.