Meldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals wettelijk verplicht vermoedens van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling te melden.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld, seksueel misbruik of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. 
U kunt de meldcode bij ons inzien. Onze beroepskrachten zijn goed op de hoogte van de inhoud en de werkwijze van deze meldcode. 

Wie meer wil weten over de code kan de volgende sites bekijken:  http://www.meldcode.nl en http://www.handelingsprotocol.nl