Inspectie en rapporten GGD

Inspectie en rapporten GGD

De wet Kinderopvang regelt wie welke kosten in de kinderopvang voor zijn rekening moet nemen. Deze wet stelt ook duidelijke regels voor de kwaliteit van de kinderopvang. Sinds de invoering van deze wet zijn buitenschoolse opvangcentra zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteit. Dat is vastgelegd in een veiligheids- en gezondheidsplan. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de opvang in kindercentra. De GGD voert daarom éénmaal per jaar een (onaangekondigde) inspectie uit op onze BSO. Het verslag van de inspectie kunt u op deze website zien, via de link hieronder. Scouting BSO Vlaardingen voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde buitenschoolse opvang.