Het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is opgesteld naar de vier pedagogische basisdoelen die de wet kinderopvang stelt. Deze vier pedagogische basisdoelen zijn:

  1. Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid;
  2. Het bevorderen van persoonlijke vaardigheden en talenten;
  3. Het bevorderen van sociale vaardigheden;
  4. De overdracht van normen en waarden.

Onze pedagogische uitgangspunten zijn:

  • Praten en luisteren volgens communicatiedeskundige Thomas Gordon: De band tussen kinderen en volwassenen is gebaseerd op wederzijds respect. We willen elkaar begrijpen en begrepen voelen. Als een begeleider ziet dat een kind huilt, benoemt hij wat hij ziet en gaat actief luisteren:  “Ik zie tranen. Gaat het goed met je?”  en “Bedoel je dat…”. Praten vanuit de ik-vorm is belangrijk, omdat het kinderen leert dat hun gedrag bepaalde gevolgen heeft. “Ik schrik er van als jij….”
  • Respect volgens pedagoog en kinderarts Janusz Korczak: Kinderen zijn geen onaffe volwassenen, maar volwaardige mensen die initiatief kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Kinderen leren door zelf te doen en te ervaren. Kinderen mogen fouten maken. Het leerproces van kinderen moet niet belemmerd worden door een (over-) beschermende houding van volwassenen. Natuurlijk moet je ernstige verwondingen voorkomen door hen te begeleiden in hun leerproces, maar een blauwe plek of bult hoort bij het leven.
  • De vrijheid volgens Reggio Emilia.Vanuit deze visie leren kinderen in hun eigen tempo en naar hun eigen interesses. Kinderen leren het meest van leeftijdsgenoten, daarna van volwassenen en tot slot van hun omgeving. Kinderen zijn van nature creatief, expressief en nieuwsgierig. We spelen hier op in door bijvoorbeeld knutselmateriaal aan te bieden dat hun creativiteit en inbeeldingsvermogen prikkelt. Knutselmateriaal waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen. De groepsruimte heeft verschillende speelhoeken. Die zijn ingericht naar de interesses van de kinderen. De inrichting verandert als kinderen dat aangeven.
  • De uitgangspunten van Scouting Nederland: Scouting staat voor uitdaging. Kinderen worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Scouting biedt haar (jeugd-)leden een veilige en leerzame speelomgeving, ongeacht achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging. 

Het volledige pedagogisch beleid ligt bij onze BSO ter inzage.